Serbska kulturna informacija - witajće k nam! Witajśo k nam!

Dolnoserbska biblioteka

Z pomocu Niermannoweje załožby, Měsćańskeje a regionalneje biblioteki Chóśebuz a Domowiny jo se 20.06.1991 wótworiła Dolnoserbska biblioteka.

Našym woglědarjam stoje knigły a wšakorake medije w dolnoserbskej, górnoserbskej a teke w nimskej rěcy za powšykne kubłanje, za šulske a powołańske pótrěbnosći, za rozwjaselenje a za zaběru w lichem casu k dispoziciji.

We wobstatku su romany, wulicowańka a zběrki basnjow, CD a DVD, źiśece knigły, fachowa a wědomnostna literatura, słowniki, wucbnice a wjele wěcej. Namakaśo how teke stare publikacije ako “Pratyju” z lěta 1882, “Bramborski casnik” z lěta 1867 a drugu antikwarisku literaturu, kótaruž móžośo w bibliotece cytaś.

Pśez pódpěrowanje Załožby za serbski lud a dary jo wobstatk stawnje pśiběrał, tak až mamy něnto wěcej ako 8000 medijow k dispoziciji.

wótwórjeńske case:
pónjeźele do stwórtka 10:00 – 16:30
pětk 10:00 – 12:00

pśigranjański partnaŕ:
Bernd Pittkunings (wał – pě)
Simona Poetzschowa (pón)

kontakt:
droga Awgust Bebela 82
03046 Chóśebuz
Tel.: 0355/48576 473
Mail: dsb-stiftung@sorben.com

Nowosći!

Dolnoserbska biblioteka jo online. Pytaśo něco? Žeden problem.

Snuchliśo wót doma abo se downlodowaśo App na smartphone.  Naš online-katalog z wěcej ako 9.000 medijow jo wótněnta wužywaś.

Pśizjawjone wužywarje maju pśidatnu móžnosć, swójo cytaŕske konto samostatnje zastojaś.

Medium zapisaś? Teke to njejo žeden problem. Jaden klik a knigły cakaju wu nas na Was.