Serbska kulturna informacija - witajće k nam! Witajśo k nam!
Serbska kulturna informacija - witajće k nam! Witajśo k nam!Serbska kulturna informacija - witajće k nam! Witajśo k nam!

FAQ

Kak drje je naša Łužica k swojemu mjenu přišła?

Štóž móže serbsce, wě prawu wotmołwu:  W słowje Łužica je schowane słowo łuža. Čłowjek je žiwy z rěču. Ze swojimi přećelemi, z wučerjom a staršimaj – potajkim ze swojim sobučłowjekom – dorozumi so čłowjek z pomocu rěče. Rěč nam zachowa wědu wo wšěm.
Čłowjekam, kotřiž před něhdźe 1500 lětami z wuchoda do našeho kraja přićahnychu, zdaše so naš kraj jara mokry być: na nimale 500 rěčkow rozhałžkowana Sprjewja w Błótach, njesměrnje wjele hatow na juhu před horami a mokre žumpadła po cyłym kraju. Tohodla prajachu swojemu nowemu krajej Łužica.

Ludy, kotrež znaja w swojich rěčach słowo łuža, su słowjanske ludy.
Němske pomjenowanje Lausitz pochadźa ze serbskeho pomjenowanja Łužica.
(z knihi Łužica – Naša domizna, Křesćan Krawc, 1996)

Bild von Herbert Aust auf Pixabay