Serbska kulturna informacija - witajće k nam! Witajśo k nam!
Serbska kulturna informacija - witajće k nam! Witajśo k nam!Serbska kulturna informacija - witajće k nam! Witajśo k nam!

Serbska kulturna informacija Budyšin

Serbske burske kaznje – Nazymnik
Husyca wo Měrćinje (11.11.) najrjeńšo spěwa, hdyž so pječe.

Sorbische WeihnachtskugelnRomantica w Serbskim domje

06.11.2021, wot 15:00 hodź.

Nowosće našeho wobchoda

Nowosće našeho wobchoda

Wobwjaz z pčowkaceho wóska

Pomha při nazymnjenju, kašelu, bolosćach w ramjenju, tyle abo chribjeće kaž tež při zahorjenju pucherj.

Pola nas w SKI abo online

Sorbische Kulturinformation
Foto: Hana Buder

Serbska kulturna informacija
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
tel.čo. 03591 42105
stiftung-ski@sorben.com

Wotewrjenske časy:

pó/srj/pjatk 10.00 – 16.30 hodź
wutoru a štwórtk 10.00 – 18.00 hodź

wobrazk strony: Philipp Herfort