Serbska kulturna informacija - witajće k nam! Witajśo k nam!
Serbska kulturna informacija - witajće k nam! Witajśo k nam!Serbska kulturna informacija - witajće k nam! Witajśo k nam!

Serbska kulturna informacija Budyšin

Serbske burske kaznje – Požnjenc
Hribata nazyma praji: Zyma budźe njemdra.

Lěćny postrow chóra Łužyca:

Chor Łužyca
Chor Łužyca
Sorbische Kulturinformation
Foto: Hana Buder

Serbska kulturna informacija
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
tel.čo. 03591 42105
stiftung-ski@sorben.com

Wotewrjenske časy:

pó/srj/pjatk 10.00 – 16.30 hodź
wutoru a štwórtk 10.00 – 18.00 hodź

wobrazk strony: Philipp Herfort