Serbska kulturna informacija - witajće k nam! Witajśo k nam!
Serbska kulturna informacija - witajće k nam! Witajśo k nam!Serbska kulturna informacija - witajće k nam! Witajśo k nam!

Serbska kulturna informacija Budyšin


Nowosće:

W Serbskim domje je bydlenje swobodne: informacije namakaće tu


Wubědźowanje SPTWS – Serbski poskitk tydźenja w syći

Za čas doma namakaće w syći tójšto wšelakorych rjanych serbskich poskitkow, za mjeńše a wjetše dźěći, swójby a tež dorosćenych. Najlěpše poskitki so mytuja! Informacije namakaće na stronje  SPTWS2020.

Sorbische Kulturinformation
Foto: Hana Buder

Serbska kulturna informacija
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin
tel.čo. 03591 42105
stiftung-ski@sorben.com

Wotewrjenske časy:

Změnjene časy wot pó. 27.04.2020: wšědnje wot 10:00 do 13:00 hodź.

Wot 02.06.2020 zaso po zwučenym času:

pó/srj/pjatk 10.00 – 16.30 hodź
wutoru a štwórtk 10.00 – 18.00 hodź

EUROPEADA 2020 přesunjena na 2021

 

Europeada
Foto Benno Scholze

wobrazk strony: Philipp Herfort