Serbska kulturna informacija - witajće k nam! Witajśo k nam!

Wustajeńcy Lodka

My organizěrujomy wustajeńce serbskich wuměłcow w klubowni a kabinetowe wustajeńce w rumnosćach LODKI.

Aktualna wustajenca:

“Cerno-Běłe – Serbske swaŕby w Slěpjańskej wósadźe”

“Carno-Běłe – Serbske swajźby w Slěpjańskej wósaźe”

“Schwarz-weiß – Sorbische Hochzeiten im Kirchspiel Schleife”

Domowinska kupka Slěpe jo wustajeńcu wuźěłała.

Foto: LODKA