Serbska kulturna informacija - witajće k nam! Witajśo k nam!

Wustajeńce Lodki

My organizěrujomy wustajeńce serbskich wuměłcow w klubowni a kabinetowe wustajeńce w rumnosćach LODKI.

Naše drogowańske wustajeńcy móžośo se zadermo wupóžycyś.

Aktualna wustajeńca

Finisaža bužo sobotu, 02.07.2022 zeg. 11:00

„Woblica- Antlitze

Lenka Teurigowa z Drježdźan

Wót stwórtka, 12.05.2022 jo k wiźenju nowa wustajeńca w Serbskem domje.

Až do 08.07.2022 móžośo se tu wustajeńcu woglědaś.

Wustajeńce 2022

Foto: Milena Andree

Fotowa wustajeńca „Liuba“

Wót stwórtka, 03. februara 2022 jo k wiźenju nowa fotowa wustajeńca w Serbskem domje.

Pód titelom „Liuba“ prezentěruju se drastwowe fota. Projektowa wjednica jo Stefanie Masnik była.

Až do 14. apryla 2022 móžośo se tu wustajeńcu woglědaś.

Fotowy projekt jo spěchowany pśez Waloraciju serbskego kulturnego derbstwa za Łužycu.

Wustajeńce 2021

„mólowaś ako slěd žywjenja“

Ute Gruner z Gubina

Wót stwórtka, 04. nowembra 2021 jo k wiźenju nowu wustajeńcu w Serbskem domje.

Pód titelom „mólowaś ako slěd žywjenja“ prezentěruju se twóŕby Uty Grunarje z Gubina. Jeje wobraze su kreslone abo namólowane ze wšakorakimi technikami abo materialjami. Až do 28. januara 2022 móžośo se tu wustajeńcu woglědaś.

Uta Gruner: Serbowka. Foto: LODKA
Künstlergespräch
w rozgronje: Ute Gruner a Klaus Bramburger 25.11.2021
woglědaŕki a woglědaŕje wustajeńcy 25.11.2021

Wustajeńce 2020

“Cerno-Běłe – Serbske swaŕby w Slěpjańskej wósadźe”

“Carno-Běłe – Serbske swajźby w Slěpjańskej wósaźe”

“Schwarz-weiß – Sorbische Hochzeiten im Kirchspiel Schleife”

Domowinska kupka Slěpe jo wustajeńcu wuźěłała.

Foto: LODKA

Klaus Bramburger: „naslědki“

Klaus Bramburger z Gubina pokazujo swóje wobraze w Serbskem domje.

Foto: archiw LODKI
We wustajeńcy 2020
Pf 2018 wót Klausa Bramburgera

Rolf Friedrich Radochla: „Prěcne smužki”

Pód titelom„prěcne smužki – Querstriche“ prezentěruju se twóŕby Rolfa Radochle z Rubyna. Jogo wobraze su kreslone abo namólowane ze wšakorakimi technikami, pokazuju mjazy drugim domowniske krajiny abo freskowe motiwy z brjazyńskeje wejsneje cerkwje.

Foto: archiw LODKI
Rolf Friedrich Radochla
Wótwórjenje wustajeńcy 30.01.2020