Serbska kulturna informacija - witajće k nam! Witajśo k nam!

Wustajeńce Lodki

My organizěrujomy wustajeńce serbskich wuměłcow w klubowni a kabinetowe wustajeńce w rumnosćach LODKI.

Naše drogowańske wustajeńcy móžośo se zadermo wupóžycyś.

Aktualna wustajeńca

“Cerno-Běłe – Serbske swaŕby w Slěpjańskej wósadźe”

“Carno-Běłe – Serbske swajźby w Slěpjańskej wósaźe”

“Schwarz-weiß – Sorbische Hochzeiten im Kirchspiel Schleife”

Domowinska kupka Slěpe jo wustajeńcu wuźěłała.

Wustajeńce 2020

Klaus Bramburger: „naslědki“

Klaus Bramburger z Gubina pokazujo swóje wobraze w Serbskem domje.

Foto: archiw LODKI
We wustajeńcy 2020
Pf 2018 wót Klausa Bramburgera

Rolf Friedrich Radochla: „Prěcne smužki”

Pód titelom„prěcne smužki – Querstriche“ prezentěruju se twóŕby Rolfa Radochle z Rubyna. Jogo wobraze su kreslone abo namólowane ze wšakorakimi technikami, pokazuju mjazy drugim domowniske krajiny abo freskowe motiwy z brjazyńskeje wejsneje cerkwje.

Foto: archiw LODKI
Rolf Friedrich Radochla
Wótwórjenje wustajeńcy 30.01.2020