Serbska kulturna informacija - witajće k nam! Witajśo k nam!

Serbski dom Chóśebuz

Serbski dom w Chóśebuzu. Foto: archiw LODKI

1990 jo se załožyło wesrjejź Chóśebuza serbski kulturny a informaciski centrum za Dolnu Łužycu. Serbski dom na droze Augusta Bebela 82 jo zmakanišćo za serbske towaristwa a kupki, zarědnišćo za cytanja, wustajeńce a programy a městno slěźenja. Turisty a woglědarje dožywiju serbstwo a zgóniju wjele wo Serbach, wo jich rěcy, stawiznach a kulturje. W Serbskem domje matej Domowina – Zwězk Lužyskich Serbow z.t. a župa Dolna Łužyca z.t. swójo sedło. Rowno tak źěłaju how wótźělenja Załožby za serbski lud, Serbskego instituta a Ludowego nakładnistwa Domowiny. Wót 2013 dajo teke informaciski centrum Dolna Łužyca Serbskego ludowego ansambela. Dolnoserbska biblioteka a klubownja wudopołnijotej pórucenje.