Serbska kulturna informacija - witajće k nam! Witajśo k nam!

Zabawa za swójby

Zabawy z dźěći a swójby

  • NOWE: Kikanukl: KiKa serbsce
  • Lotka a Sophia – zhromadne paslenje, spěwanje a wjac – poskitk Njebjelčan pěstowarnje  – link na youtube
  • Ideje za hry, wumolowanki abo spěwčki – ideje Serbskeho šulskeho  towarstwa  – link na stronu
  • “Dolnoserbske spiwy za źiśi” (z notami a přełožkom) – poskitk WITAJ a dźiwadła Zwergpiraten – link na stronu
  • “Kamjenjowa zupa” – zymske tšojeńko – link na stronu
  • Janšojski bog pśiźo woglědat – link na stronu
  • “Dźiwaj so” – impulsy, hry a pokiwy za čas doma – zhromadny projekt WITAJ a NSLDź – link na stronu
  • Serbskorěčne tutorialy za software a nastroje  – wuknjeńske wideja a wjac  – poskitk SAEK  – link na youtube
  • Byšće to wědźeli? Wobrazowe hódančka z wotmowłami wot Holaskec: link na stronu

Wobraz strony / Foto: Shutterstock – fizkes