Serbska kulturna informacija - witajće k nam! Witajśo k nam!

SPTWS 2020 – Serbski poskitk tydźenja w syći

Corona-pandemija je naš wšědny dźeń dospołnje změniła. Dźěći su cyły dźeń doma a mnozy dorosćeni wot doma dźěłaja, někotři jich poprawne nadawki tuchwilu scyła spjelnić njemóža. W času chětro wobmjezowaneho socialneho kontakta su digitalne poskitki woblubowana wotměna. A dokelž wuwabi samota a měr tójšto kreatiwity, nastawaja w tychle tydźenjach tež mnoho nowych serbskorěčnych digitalnych poskitkow, kiž chcemy wam tu předstajić a najlěpše tydźensce mytować.

Zabawy z dźěći a swójby
Lotka a Sophia youtube
 • SPTWS 2020 čo. 2 (23.04.2020): Lotka a Sophia – zhromadne paslenje, spěwanje a wjac – poskitk Njebjelčan pěstowarnje  – link na youtube
 • Ideje za hry, wumolowanki abo spěwčki – ideje Serbskeho šulskeho  towarstwa  – link na stronu
 • WITAJ a NSLDź hromadźa wobrazy Serbskeje narodneje drasty: “Pokaž kak rjenje móžeš wumolować!”- link na stronu
 • Póstrow a tšojeńka za źiśi wot RBB (delnoserbsce) – link na stronu
 • “Dolnoserbske spiwy za źiśi” (z notami a přełožkom) – poskitk WITAJ a dźiwadła Zwergpiraten – link na stronu

Za wjetše dźěći a šulerjow
 • “Dźiwaj so” – impulsy, hry a pokiwy za čas doma – zhromadny projekt WITAJ a NSLDź – link na stronu
 • Rěčne zwučowanja za šulerjow  – Rěčny centrum WITAJ –  link na stronu
 • Serbskorěčne tutorialy za software a nastroje  – wuknjeńske wideja a wjac  – poskitk SAEK  – link na youtube
 • SPTWS 2020 čo. 5 (14.05.2020): Nabožinski kwis za cyłu swójbu wot Michała Cyža  – aktualna challenge na kahoot  (hač do 31.05.2020 9:00 hodź.) Kwisy zašłych tydźenjow: # 1 / # 2 / # 3 / # 4/ # 5 / # 6 / # 7 / # 8 / #9 (A hišće pokiw za profije: hdyž chceće z tutymi kwisami sami challenge startować, zalogujće so do kahoot.com a pytajće za “saek nabo”.)
 • Mejske wudaće časopisa PŁOMJO digitalnje – link na stronu
 • Serbske krimije časopisa PŁOMJO – link na youtube
 • SPTWS 2020 čo. 3 (30.04.2020): Byšće to wědźeli? Wobrazowe hódančka z wotmowłami wot Holaskec: link na stronu

Hudźba a humor přećiwo krizy
NSldź na youtube
 • “Corontäne”  –  akcija dźiwadźelnikow Němsko-Serbskeho ludoweho dźiwadła – čo.  32: serbske jazykołamaki – link na youtube
 • SLA w dobrej stwě:  “Štóž so zwaži, tomu so radźi”  – Link na youtube
 • SPTWS 2020 čo. 4 (07.05.2020): Spěwy přećiwo krizy – Rokotak:
  “Wostanu doma” – link na youtube
  “Wostanu doma 2” – link na youtube
  “Prózdne dróhi” – link na youtube
 • Hudźba za čas doma z Hórnikec swójbu – link na facebook
 • SPTWS 2020 čo. 1 (16.04.2020): Ralbičan křižerjo pokazuja přihoty na jutrowne jěchanje 2020 – link na facebook

Nałožki & kreatiwita
 • SPTWS 2020 čo. 6 (28.05.2020): Mejemjetanje 2020 w Radworju jako livestream – link na youtube
 • Serbski rozhłós MDR: „Molowany křižerski procesion” wuslědk wubědźowanja – link na stronu
 • Nawod k wóskowanju serbskich jutrownych jejkow wot Domowinskeho muzeja Dešno (němsce) – link lausitz-tv

Cyrkej
 • Serbske Bože słužby – informacija Katolskeho posoła  –  link na stronu
 • Serbske ewangelske kemše – link na youtube
 • Bože słužby w delnoserbskej rěči / online namše w dolnoserbskej rěcy – link na stronu

Pomoc w času corony

Čiń sobu!

Faluje hišće poskitk?

Maće tež wy jedyn online poskitk za čas doma? Pósćelće nam link a małe wopisowanje na mejlku stiftung-ski (at) sorben.com abo do našeho formulara deleka.

Mytowanje SPTWS 2020

Prócu mnohich jednotliwcow sej jara wažimy a chcemy jich zhromadnje ze Serbskim rozhłosom a Serbskimi Nowinami z tym podpěrać, zo jich poskitki šěrimy. Jako wosebity pohon spožći naša jury kóždy tydźeń jednemu poskitkej wosebite myto we wysokosći 100, – eurow.

Jury wobstej z třoch wosobow: Jan Budar wot Załožby za serbski lud, Bianca Šeferowa z redakcije Serbskich Nowin a Clemens Šmit z redakcije Serbskeho rozhłosa. Prěni raz mytuje so štwórtk, 16. apryla 2020.

Mytowane poskitki

SPTWS 2020 čo. 1 (16.04.2020): Ralbičan křižerjo a jich přihot na jutrowne jěchanje 2020

SPTWS 2020 čo. 2 (23.04.2020): Lotka a Sophia

SPTWS 2020 čo. 3 (30.04.2020): Holaskec hódančko

SPTWS 2020 čo. 4 (07.05.2020): Spěwy přećiwo krizy – Milan Grojlich jako “Rokotak”

SPTWS 2020 čo. 5 (14.05.2020): Njedźelniši nabožinski kwis  – Michał Cyž a jeho team wot SAEK

SPTWS 2020 čo. 6 (28.05.2020): Mejemjetanje Radworskeje młodźiny

Rozsud našeje jury a reakciju dobyćerjow namakaće na youtube

Wobraz strony / Foto: Shutterstock – fizkes