Serbska kulturna informacija - witajće k nam! Witajśo k nam!

Witajśo k nam!

foto: archiw LODKI

Witajśo k nam do Serbskego domu!

Serbska kulturna informacija LODKA wótcynijo zasej wót 27.04.2020 a Dolnoserbska biblioteka wót 28.04.2020 k normalnym wótworjeńskim casam. Se wjaselimy na Was!

Wo nas

Serbska kulturna informacija LODKA
droga Augusta Bebela 82, 03046 Chóśebuz
0355 485 76 468

wót pónj. do pětka zeg. 10:00 – 16:30

Serbske online-pórucenje tyźenja

Cyniś sobu?